Nowa strefa parkowania – Obowiązują identyfikatory.

Wjazd i parkowanie wyłacznie dla posiadaczy identyfikatorów W od 35 do 41.

Strefa W 35 – 41