Aktualności

W związku z uruchomieniem programu EKO-PAKA przez MPO Kraków informujemy, że w dniach od 8 do 11 października br. na naszym osiedlu zostaną podstawione mobilne kontenery z drzwiami na odpady wielkogabarytowe. Kontenery będą podstawione w następujących lokalizacjach:
ul. Witosa 23 (altana śmietnikowa)
ul. Halszki 3 na parkingu w okolicach sklepu „Biedronka”
ul. Stojałowskiego 33 (altana śmietnikowa)
 Prosimy o skorzystanie z tej możliwości  i dostarczanie zbędnych mebli do podstawionych kontenerów.
 Akcja ma charakter cykliczny. O kolejnych terminach  poinformujemy Państwa na stronie internetowej Spółdzielni: www.kurdwanownowy.pl.
Aktualności Spółdzielni.

Zgodnie z § 15.2. Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” przypominamy, że zachodzi konieczność bieżącego zgłaszania faktów takich, jak:

  • zameldowań i wymeldowań,
  • narodzin i zgonów,
  • faktycznego zamieszkiwania osób nie zameldowanych,
  • zmian danych osobowych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym,

celem wprowadzenia do ewidencji oraz dokonania bieżących zmian w opłatach czynszowych.

Data zgłoszenia zmiany decyduje o uwzględnieniu jej przez Spółdzielnię w rozliczeniach z członkami Spółdzielni.
Konsekwencje zmian, ujawnione przez Spółdzielnię, a nie zgłoszone przez zainteresowanego ponosi członek Spółdzielni.

  • W związku z uruchomieniem programu EKO-PAKA przez MPO Kraków informujemy, że w dniach od 8 do 11 października br. na naszym osiedlu zostaną podstawione mobilne kontenery z drzwiami na odpady wielkogabarytowe. Kontenery będą podstawione w następujących lokalizacjach:
  • ul. Witosa 23 (altana śmietnikowa)
  • ul. Halszki 3 na parkingu w okolicach sklepu „Biedronka”
  • ul. Stojałowskiego 33 (altana śmietnikowa)
  •  Prosimy o skorzystanie z tej możliwości  i dostarczanie zbędnych mebli do podstawionych kontenerów.
  •  Akcja ma charakter cykliczny. O kolejnych terminach  poinformujemy Państwa na stronie internetowej Spółdzielni: www.kurdwa

Aktualności Spółdzielni

Lokale użytkowe do wynajęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe położone w budynkach mieszkalnych: ul. Wysłouchów 40/1C – 15,00m2, parter ul. Bojki [...]